Tööstuskasumi aastane kasvumäär

Toorainehindade tõus suudeti kontrolli all hoida ning tööstuskasumite aastane kasvutempo langes novembris 9%ni.

Statistikaameti esmaspäeval avaldatud andmete kohaselt kasvasid tööstusettevõtete kasumid novembris aastases võrdluses 9,0%, langedes oktoobriga võrreldes 15,6 protsendipunkti, mis lõpetas kahel järjestikusel aastal elavnemise hoo. kuud.Hindade ja stabiilse pakkumise tagamise meetmete raames aeglustus oluliselt nafta-, kivisöe- ja muid kütuseid töötlevate tööstusharude kasumikasv.

Jaanuarist novembrini olid viis madala kasumiga tööstust elektrienergia, soojusenergia tootmine ja tarnimine, muu kaevandus, põllumajandus- ja toiduainetöötlemine, kummi- ja plasttooted ning autotööstus, vähenedes aastaga 38,6%. vastavalt 33,3%, 7,2%, 3,9% ja 3,4%.Sealhulgas kasvas elektri- ja soojuse tootmise ning varustamise langus jaanuarist oktoobrini 9,6 protsendipunkti.

Ettevõtlusliikide lõikes on riigiettevõtete tulemused endiselt oluliselt paremad kui eraettevõtetel.Jaanuarist novembrini teenisid riigile kuuluvate valdusettevõtete kogukasumit tööstusettevõtete hulgas, mis ületasid määratud suurust, 2363,81 miljardit jüaani, mis on 65,8% rohkem kui aasta varem;Eraettevõtete kogukasum oli 2498,43 miljardit jüaani, kasvades 27,9%.


Postitusaeg: 31. detsember 2021